Dil Seçimi: English | Русский | Türkçe | Azərbaycanca

Blog

Seyid Şuşinski

Seyid Şuşinski 12 aprel 1889-cu ildə indiki Füzuli rayonunun Horadiz kəndində anadan olmuşdur. Nadir və gözəl səsi olan Seyid Şuşinski xanəndəlik sənətinin sirrlərinə yiyələnmək üçün öncə iki il Mir Möhsün Nəvvabın yanında oxumuşdu. Sonrakı müəllimi Cabbar Qaryağdıoğlu olmuşdu. Seyid Şuşinsi oxumaq üçün çətin muğam olan “Çahargah”ı özəlliklə böyük ustalıqla oxuyardı, özü də hər zaman onu “mayə”dən yox, “Mənsuriyyə”dən...

Cab­bar Qaryağdı­oğlu­

Bəstəkar, musiqi xadimi, Azərbaycanın xalq artisti, ən görkəmli xanəndələrdən biri Cabbar Meşədi İsmayıl oğlu Qaryağdıoğlu 1861-ci ildə Şuşanın Seyidli məhəlləsində anadan olmuşdur. Haq­qın­da­kı xa­t­i­rə­lər­dən, lent ya­zı­la­rı­nın yad­da­şın­da qa­lan ifa­la­rın­dan baş­qa xa­nən­də Cab­bar Qaryağdı­oğlu­nu bir də onun da­nış­dıq­la­rın­dan ta­nıyır­dıq. Xa­nən­də­nin son­be­şiyi Şəh­la xa­nım idi. Nur­lu qa­dın idi, ata­sın­dan da­nış­dıqca üzü da­ha da işıq­la­nır­dı. O da ata­sı­na hər kəs ki­mi...